פרוטוקול פיננסי חדש ליצואנים ישראלים לסין

הפרוטוקול הפיננסי השלישי בין ישראל לסין נחתם ב- 13 למאי 2010 והוא מגדיר מחדש את תנאיו של הפרוטוקול הפיננסי בין המדינות ומשדרג את תנאי המימון והאשראי לעסקאות עתידיות מול סין. מטרתו להקל על תהליך ביצוע עסקאות ולשפר את כושר התחרות של יצואנים ישראלים לעומת מתחריהם מארצות אחרות. עם תוספת מסגרת של 400 מיליון דולר נוספים, המסגרת המצטברת של שלושת הפרוטוקולים מול סין מגיעה למיליארד דולר – סכום משמעותי לכל הדעות.

 

להלן הסבר מפורט על הפרוטוקול ותנאיו –

 

* למסלול מימון בריבית משתנה ניתנו תנאים מועדפים יותר על פני מסלולי ריבית קבועה.

* פרוייקטים מועדפים יקבלו מסגרת מימון ל- 15 שנה במקום 12.

* תקופת חסד ארוכה יותר עד לתחילת החזר הקרן במסלולים בריבית משתנה לחלופות של 10 ו- 15 שנה.

* תקופת אשראי ארוכה יותר להחזר המקדמה במסלולים בריבית משתנה.

 

רקע

 

הפרוטוקול הפיננסי בין ישראל לסין הינו הסכם מסגרת בין שתי המדינות שמטרתו להמריץ פעילות סחר חוץ בינהן באמצעות תשתית פיננסית, המבוססת על הבטוחה שמספקת סין לישראל בתמורה לתנאי אשראי נוחים (ארוכים וזולים). מאחר ומדובר בהלוואות בתנאים מועדפים בין המדינות, נוהג הצד הסיני להעניק פטור מתשלום מכס ומע"מ על ציוד שיובא במסגרת הפרוטוקול, למעט יוצאים מהכלל על פי ראות עיניו.

 

פרוטוקול ראשון עם סין נחתם עוד בשנת 1995. בגלל יעילותו וכדאיותו לשני הצדדים הוא עודכן והורחב מספר פעמים והיווה תשתית למעל 170 עסקאות יצוא מישראל לסין בתחומי מכשור רפואי, תקשרות וטיפול במים בהיקף מצטבר של מעל 500 מיליון דולר. סביר להניח שלולא הפרוטוקול, חלק ניכר מהעסקאות הללו לא היו מבוצעות כלל או היו מבוצעות בידי חברות שאינן ישראליות.

 

תיאור התהליך למימון הסכם מסחרי –

 

1. לצורך מימון הסכם מסחרי לייצוא משיראל לסין במסגרת אחד מהסכמי המסגרת שנחתמו בין הבנקים, ייחתם הסכם הלוואה ספציפי, בכפוף לקבלת כל האישורים הדרושים בסין ובישראל. במסגרת הסכם הללואה זה ימעיד הבנק הישראלי (המלווה) הלוואה לבנק סיני (הלווה).

2. היצואן יבצע אספקה (משלוח) לקונה בסין.

3. לאחר קבלת מסמכי הייצוא, לשביעות רצון הקונה, יבקש הבנק הסיני מהבנק המלווה להעמיד לו הלוואה.

4. הבנק הישראלי (המלווה) יעביר כספים לייצואן הישראלי ויחייב את הבנק הסיני (הלווה) בסכום הלוואה על פי תנאי הסכם הלוואה הכללי (משיכה).

5. אשראי מבטחת את החזר ההלוואה ע"י הבנק הסיני בתמורה לקבלת דמי ביטוח.

 

מימון העסקה הינו בהיקף של 100% מסכום הסכם המסחרי ומחולק לשתי הלוואות: הלוואת מקדמה והלוואה לטווח ארוך.

 

אופן הפניה ותהליך אישור העסקאות –

 

עסקאות ייבדקו ויאושרו ע"י הוועדה הבין משרדית מהצד הישראלי וע"י משרד האוצר הסיני. הפניה לאשרא תעשה כמקובל ע"י הגשת טופס בקשה לביטוח. לאחר אישור העסקה ישלח לייצואן אישור עקרוני התקף לשלושה חודשים שבמסגרתו יפורטו תנאי החיסוי והשלבים הבאים למימוש העסקה. לאחר מילוי כל התנאים ובדיקת ההסכמים יונפק כתב אישור ספציפי לבנק שיאפשר ביטוח העסקה ומימון.

 

לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות:

 

אלכס אברבוך -  03-5631700  

alexa@ashra.gov.il

 

 

אתי דן -  03-5631776

etid@ashra.gov.il

 

 

באדיבות הנספחות הכלכלית של ישראל בשנגחאי. 

לייבסיטי - בניית אתרים